11 Mart 2016

Apokries! Yeniden! 12 Mart 2016, Cumartesi Akşamı Armada'da

2010 yılından bu yana Armada'da, "Cafe Aman İstanbul"un rembetikoları ile eski İstanbul'un Apokries sokak karnavalı canlandırılıyor... Etkinlik bu yıl da 12 Mart 2016, Cumartesi akşamı, saat 20.30'da Armada Salon'da yapılacak... 

Ayrıntılar için bkz. 
Armada Postası: 

Bu etkinliğin Haber Bülteni de "Basın Odası"ndan indirilebilir...
Batu Akyol'un çektiği bu video da Stelyo Berberis ve Kasım Zoto'nun ağzından rembetiko ve "Aman kahvesi" geleneğinin nasıl doğduğunu çok güzel anlatıyor... 
Aşağıda bu etkinliğin tarihi geçmişini sizler için özetledik!


APOKRİES ​KARNAVALININ ÖYKÜSÜ

Osmanlı İstanbul’unda her yıl Ortodoks Rumlar tarafından kutlanan​ “Apokries” karnavalı, her yıl Armada’da Türk ve Yunan müzisyenlerden oluşan müzik grubu “Café Aman İstanbul” ile birlikte yeniden canlandırılıyor.
Peki "Apokries"in öyküsü nedir?​
​İstanbullu Rumlar ve Komşuları...
İstanbullu ortodoks Rumlar, “Büyük Oruç”dan önce, konu-komşu kılıktan kılığa girip, maskeler takıp eğlendikleri bir karnaval yaparmış: “Apokries”! Galata ve Pera’da bir resmigeçit ile başlayan eğlence, Tatavla’da (bugünkü Kurtuluş) muazzam bir panayırla sona erermiş. İstanbulluların “Bakla Horani” günü de dedikleri bu günden sonra Rumlar evlerine kapanır, perhiz ve ibadetle vakit geçirerek Büyük Paskalya Yortusu'​nun gelmesini beklermiş.
​  
Karnavalın Özgeçmişi!
Bu geleneğin özü, eski Roma’nın Pagan kültüründe yer alan baharı karşılama ritüellerine dayanıyor. İtalya'da ilk defa 11. yy’da yapılan ve 7 yüzyıl süren Karnaval, Paskalya’dan önce gelen büyük perhiz dönemine 2 hafta kala başlar ve büyük perhizin arefe günü sona erermiş. “Et yemeye veda” anlamına da gelen karnavalda, her sınıf halk, "Commedia del'Arte" maskeleri takıp kumar oynar, çılgınca eğlenirmiş. Sonunda “Ete veda”; “Kurallara vedaya döndü” diye yasaklanmış. 2 yüzyıl sonra, 1979’da, kültürel boyutu öne çıkarılıp, bir demokrasi simgesi olarak “Venedik Karnavalı” ile yeniden canlandırılmış…
​​
​İstanbul’da Durum ve “Café Aman” Ne Demek?
19. yy Osmanlı döneminde önce İzmir’de, sonra İstanbul, Bursa ve Trabzon gibi liman şehirlerinde, batıda “Café Santur” ya da “Café Chantant” olarak bilinen “Aman Kahveleri” de yaygınlaşmış. “Aman”; sevinç, özlem, ayrılık acısı, aşk ve hüzün gibi duyguların harmanlandığı gazellerde sıkça geçen “Aman”dan mülhem! Aman kahvelerinde farklı kültürlerden hanende ve sazendeler bir araya gelip, doğaçlama ve karşılıklı olarak şarkılarını seslendirirmiş. İstanbul’da özellikle Pera, Fener ve Galata; İzmir’de ise Kordon ve çevresinde yer alan Aman kahveleri doğaçlama dansların eklenmesiyle gelişmiş. İstanbullu Rumların “Apokries”i de II. Dünya Savaşı’ndan sonra tamamen ortadan kalkmış.

Armada’daki Apokries’ler...
İstanbul yaşam kültürünü sahiplenme, koruma ve yaşatmayı temel ilke edinen Armada Otel, 2010’dan beri, İstanbul’un çok-kültürlü günlerine bir gönderme olarak​, maskeler ve Tatavla meyhaneleri dekoru içinde, Apokries’i de canlı tutmaya çalışıyor.
Türk ve Yunan müzisyenlerden oluşan müzik grubu “Café Aman İstanbul” ise repertuvarını 1922’den önce ve sonra, Aman kahvelerinde doğaçlama icra edilen “Rembetiko”lardan oluşturuyor. Armada’daki Apokries’lerde; Anadolu’dan ve İstanbul’dan ayrılan eski komşularımızın, özlem ve hüzünlerini notalarla dile getirdikleri “Rembetiko”, Grubun performansı sırasında aşka ve dansa dönüşüyor…

Bahar, İstanbul’a, ülkemize, dünyaya güzellikler, iyilikler getirsin...