26 Şubat 2016

"Beyoğlu 1895 - Maria Pansa ile Zamana Yolculuk"

ZAMANA YOLCULUK:
"Beyoğlu 1895 - Maria Pansa ile Zamana Yolculuk"

25 Şubat, 2016, Perşembe günü, 1895'deki Beyoğlu'na bir "Zaman Yolculuğu" yapıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'a, İtalyan Büyükelçisi olarak 1895 yılında gelen Alberto Pansa'nın eşi Maria Pansa'nın öyküsü etrafında biçimlendirilmiş bu uygulamalı tarih eğitiminde, vaktiyle Osmanlıların, Tepebaşı'nda onlara tahsis ettiği "Casa d'Italia"; İtalyan Büyükelçiliği binasında, büyükelçi ve eşini karşılama töreni canlandırıldı. İTA Okulları öğrencileri de okullarında Maria Pansa'nın yaptığı gibi bir sözlük hazırladı. 
Cecile Franchetti, Dr. Erboy, ITA Okulları

"Bridging Ages" Venedik, (Circolo Roma) Roma Derneği, İtalyan Kültür Merkezi (Casa d'Italia) ve İTA Okulları işbirliğiyle düzenlenen, Armada Otel'in de konaklama sponsoru olduğu "Zaman Yolculuğu - Beyoğlu 1895", o dönemde İtalyan Büyükelçilik binası olarak hizmet veren, şimdi içinde İtalyan Kültür Merkezi, Roma Derneği ve İtalyan Ticaret Odası'nı barındıran Tepebaşı'ndaki binada yapıldı. Venedik'teki Fahri Türk Konsolosluğu'nun ve Ca' Foscari Üniversitesi'nin de desteklediği etkinliğin koordinatörü Cecile Francetti. Amaç, öğrencilere tarih öğretirken Maria Pansa'nın anıları üzerinden 1895 İstanbul'unda Osmanlı yönetiminin yaklaşımı sayesinde çok kültürlülüğün ve Latinlerle iyi ilişkilerin, Osmanlı toplumuna getirdiği olumlu etkileri ve katkıları vurgulamak.
Saat 10.00 - 12.00 arasında ise, İTA Okulları öğrencileri tıpkı Maria Pansa'nın 121 yıl önce, kızlarının da yabancı bir dil öğrenmesi için yaptığı gibi temel kelimelerin yer aldığı resimli bir sözlük hazırladılar.
II. Abdülhamid'in Alberto Pansa'ya armağanı saat

Sultandan Maria ve Alberto Pansa'ya Armağanlar
Maria Pansa, anılarında şöyle yazmış: "İlk karşılamadan başlayarak, davet edildiğimiz her akşam yemeğinde kabul salonuna girmeden önce Sultan'dan bana bir mücevher armağan edilirdi. Bunların arasında (İtalyan Kraliçesi Margherita'nın adından gelen) adım, "papatya" demek olduğundan, yakut, zümrüt ve pırlantadan yaprakları olan kocaman bir papatya dalı biçimindeki broş da var. İstanbul'daki uzun ikametim boyunca Sultan, incili pırlantalı bir gerdanlık, at bindiğim için bir Arap atı, kendisi şerefine dokunmuş çeşitli ipek halılar da armağan etti. Aynı şey Alberto için de geçerliydi. Ona da sigara tabakaları, altın üzerine pırlanta kakmalı, zincirli, emaye bir saat armağan edildi. Hatta bu saati, görevimiz bittiği için biz İstanbul'dan ayrılırken Sultan kendi cebinden çıkarıp, Alberto'ya bizzat vermişti…"
Kaynak: Panizzi Kütüphanesi: 
http://goo.gl/xjPyXo .
Maria Pansa, Büyükelçi'nin eşi...
Editöre Not: "Zaman Yolculuğu" (TimeTravel), uluslararası "Çağlara Köprü" (Bridging Ages- bridgingages.com) kuruluşunun Venedik birimi ile Venedik'teki Ca' Foscari Üniversitesi'nin işbirliği ile geliştirilen yeni bir tarih öğretim yöntemi. Her "yolculuk"ta, seçilen bir tarihi zaman kesidi ve bir olay, bir senaryo çerçevesinde ve dönemin dekor ve kostümleri içinde olayın kahramanları tarafından "canlandırılıyor". Senaryoya katılacak öğrenciler ile bir ön hazırlık yapılıyor. Vurgulanan temel tarihi gerçeklerin doğru anlaşılması ve aktarılması için Senaryo öğrencilere verilirken, bulunulan ortamın seçilen tarihi olayla sıkı sıkıya ilgili olması ve öğrencilerin rollerini dönemin kostümleri içinde olması da çok önemseniyor.