19 Kasım 2013

Birlikte Çalıştığımız Saygıdeğer Kuruluşlara Duyuru!

DUYURU
KONU: E-Fatura Uygulaması

Çeşitli mal ve hizmetlerin alımı ve satımı konusunda iş birliği yapmakta olduğumuz saygıdeğer tüm kurum ve kuruluşlara, 19 Kasım 2013 tarihinden itibaren vergi mükellefiyetimizle ilgili işlemleri elektronik ortama taşıdığımızı ve yine bu tarihten itibaren e.Fatura uygulamasına geçtiğimizi duyururuz. 

Elektronik ortamda e.Fatura uygulamasına geçmesi zorunlu olan firmalar, 421 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği ile belirlenmiş olup, bu firmaların listesine şu bağlantıdan erişilebilmektedir. http://www.efatura.gov.tr/efaturakayitlikullanicilar.html . Tebliğin kendisi de şu adrestedir: http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028 .

Bildiğiniz gibi, e.Fatura uygulamasına geçen şirketlerin kendi aralarındaki faturaların da elektronik ortamda ve e.Fatura formatında olması son yasal düzenlemelerden sonra zorunlu hale gelmiştir. Bunun aksi uygulama, düzenlenen kağıt faturaların hukuken "hiç düzenlenmemiş sayılması" olup, Vergi Usul Kanunu'nun da cezai yaptırımlarına maruz kalınması sonucunu doğurmaktadır (421 s. Tebliğ, Md.5).  
"Kağıt Fatura" düzenlenmesi ise bundan böyle ancak, faturanın taraflarından biri, e.Fatura sistemine kayıtlı bir mükellef değilse mümkün ve geçerli olacak.

Bu önemli değişikliği sizinle paylaşmak istedik!

Saygılarımızla.

Armada Uluslararası Otelcilik ve İşletmecilik A.Ş.